• FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi’ne (Işık JADA) gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir yayın organına eş zamanlı olarak sunulmamış olmalıdır. Çalışmalar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Işık JADA bütün yayın haklarına sahip olur; Işık JADA izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.

 • Dergiye gönderilen çalışmalar, bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) uygunluk şartı aranır.

 • FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi’ne (Işık JADA) makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarının hiç birinde ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez.

 • FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi (Işık JADA) için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.

 • Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi’nin (Işık JADA) yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen çalışmalar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
   
 • Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi (Işık JADA) yayın ilkelerine uygun olan çalışmalar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda çalışmanın yayımlanmasına, yazardan değerlendirme çerçevesince düzeltme istenmesine ya da çalışmanın geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Hakem değerlendirmelerinden birinin kabul diğerinin red olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük, yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konuda nihai kararı verme yetkisini saklı tutar.

 • Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkına sahiptir.

 • Yazarlar, yayımlanması kabul edilen çalışmalarının basılı veya dijital ortamlarda paylaşılması ve çoğaltılması konusundaki tüm haklarını FMV Işık University Journal of Art, Design and Architecture/FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi’ne (Işık JADA) devrettiklerini kabul ederler.
   
 • Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmekle yükümlüdür.

 • Yazarlar, makalelerin hazırlanış sürecinde “Yazarlara Bilgiler” bölümünde açıklanan yazım kurallarına uygun davranmakla sorumludurlar.