FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde çıkarılan “Işık JADA” Işık University Journal of Art, Design and Architecture/Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi hakemli ve bilimsel bir dergidir. Işık JADA; sanat, tasarım ve mimarlık alanlarıyla ilgili ve bu alanlarla disiplinlerarası ilişkiler kuran özgün çalışmaların akademik ve bilimsel etik kurallara uygun bir biçimde değerlendirilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını amaçlamaktadır. İlgili alanlar için sürekli gelişen açık erişimli (open-access) elektronik bir platform oluşturmayı hedefleyen Işık JADA, Türkçe veya İngilizce olarak kaleme alınmış yazıları kabul etmektedir.

Işık JADA, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış veya başka bir yayın organına eş zamanlı olarak sunulmamış, kapsamı ile ilişkili ulusal ve uluslararası özgün araştırma makalelerine, derlemelere ve eleştiri yazılarına yer vermektedir. Çift-kör hakemlik sistemi ile çalışır. Dergide makale gönderme, değerlendirme ve yayımlanma aşamalarının hiç birinde ücret talep edilmez ve yazarlara telif ücreti ödenmez. Derginin yılda iki sayı yayımlanması planlanmaktadır.